Община превърна речно корито в атракция

Община превърна речно корито в атракция

Община Сатовча стартира тръжна процедура за извършване на строителни работи за превръщането на речно корито в туристически обект. Целта на местната власт е обновяване и реконструкция на коритото на река Бистрица за туристическа атракция - пешеходна зона, велосипедна алея, място за отдих, стени, парапети и осветление, което е съгласувано с регулационния план на село Сатовча.

Общината изпълнява проект"Да мислим за природата, културата и водата - да бъдем европейски туристи", финансиран по ИНТЕРРЕГ-ИПП трансгранична програма България - Македония 2014 -2020 г.

E-mail: reservations@kimbatour.com

Тел.: 0888/ 25 09 48