Чехия /Ковид-19/

Ограничение на свободата на придвижване на територията на Чешката република

22 Октомври 2020

Информираме ви, че за ограничаване разпространението на COVID-19 от 22 октомври 2020 г. в Чешката република се въвежда временна забрана за свободно движение на гражданите. Изключения от забраната се предвиждат за: пътуване до работа, семейно посещение, пътуване до здравно заведение, посещение на сватба или погребение, пътуване извън Чешката република или завръщане по местопребиваване.

По-подробна информация за изключенията може да намерите на следната интернет страница:
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Pohyb-osob-1078.pdf.

Отчитайки и другите ограничения, въведени със същата цел (като затваряне на хотелите и други места за настаняване на туристи и ограничаване на групите от хора на публични места до максимум от двама души), пътуванията до Чешката република са възможни само по уважителни причини. Така например, не са възможни пътувания с цел туризъм или за посещения на приятели.

Ограниченията за пътуване до Чешката република не засягат бизнес пътуванията (в т. ч. трансграничните работници), пътувания по важни семейни въпроси, до медицински заведения, за сватби и погребения.
Всички изключения от ограниченията могат да бъдат открити на следния интернет сайт: https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx.

Не се предвижда ново въвеждане на граничен контрол.
---
При нужда от съдействие българските граждани в Чешката република могат да се обръщат към българското дипломатическо представителство в Прага на следните телефонни номера: +420 222 212 011; +420 222 211 258, както и на дежурен телефон в извънработно време: +420 774 790 991. Сигнали може да се подават и на имейл адреса на посолството: Embassy.Prague@mfa.bg.

Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани се приемат денонощно и на телефонните линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56 или на имейл: crisis@mfa.bg.

Препоръчваме на българските граждани, при пътувания в чужбина, да се възползват от възможността да се регистрират в рубриката "Пътувам за…" на следния адрес: https://mfa.bg/bg/embassyinfo.

E-mail: reservations@kimbatour.com

Тел.: 0888/ 25 09 48