Молдова /Ковид-19/

Молдова включи България в списъка със страни, чиито граждани няма да бъдат допускани в страната

26 Октомври 2020

Информираме, че от 26.10.2020 г. влиза в сила новият ограничителен списък (списък на страните, класифицирани като "червена зона") на Министеството на здравеопазването, труда и социалната защита на Молдова със страни, чиито граждани няма да бъдат допускани в Молдова. България е включена в новия списък.

Българските граждани ще могат да пътуват до страната само ако попадат в някое от посочените по-долу изключения. Допуска се влизане на чужди граждани в Молдова, идващи или преминали през "червена зона", само ако същите са:
- членове на семейство на молдовски граждани;
- лица, които притежават виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване в Молдова;
- лица, които пътуват с професионална цел;
- студенти/ученици, които са записани за обучение в учебни заведения в Молдова;
- членовете на семейство на чужди граждани, които имат разрешение за пребиваване в Молдова;
- преподават в учебни заведения в Република Молдова;
- притежатели на дипломатически и служебни паспорти, служители в дипломатически и консулски представителства и членовете на техните семейства;
- транзитно преминаващи лица;
- лица, пътуващи по причини, свързани със здравното им състояние (хуманитарни случаи) и придружаващите ги лица;
- работници по трансгранични проекти;
- шофьори, осъществяващи международен превоз, както и екипажи на самолети и кораби.

Всички лица, които влизат в Молдова и идват от "червена зона" или са преминали транзитно през страна от "червената зона", са поставяни в режим на самоизолация за срок от 14 дни с изключение на:
- шофьори, осъществяващи международен превоз, както и екипажи на самолети и кораби;
- лица, пътуващи по причини, свързани със здравното им състояние (хуманитарни случаи) и придружаващите ги лица;
- студенти/ученици, които са записани за обучение в учебни заведения в Молдова;
- лица, които пътуват с професионална цел;
- работници по трансгранични проекти;
- притежателите на дипломатически и служебни паспорти, служителите в дипломатическите и консулските представителства и членовете на техните семейства;
- транзитно преминаващи лица.

При нужда от съдействие, българските граждани могат да се обръщат към посолството на България в Кишинев на тел. +373 22 23 79 83, както и на дежурния телефон при спешни случаи: +373 22 23 89 10.
---------
Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани се приемат денонощно и на телефонните линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56 или имейл: crisis@mfa.bg.
МВнР препоръчва на българските граждани, при пътувания в чужбина, да се възползват от възможността да се регистрират в рубриката "Пътувам за…" на следния адрес: (https://mfa.bg/bg/embassyinfo).

E-mail: reservations@kimbatour.com

Тел.: 0888/ 25 09 48